Obowiązek Informacyjny wtórny

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Traffic Peaks sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 12A/B4, [email protected]. Dane kontaktowe Administratora służą także do realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z zamiarem przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego, pod warunkiem pozyskania uprzednio zgody, w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora. Obecnie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej osoby, której dane dotyczą, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych: z portalu społecznościowego LinkedIn/witryny internetowe dostępne w wyszukiwarce google.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON, numer telefonu, a także inne dane,
jak: adres strony www.

Odbiorcami danych mogą być podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora współpracujące w ramach outsourcingu (hosting danych).

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych nie wchodzi profilowanie danych. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.