Polityka prywatności


Korzystając z serwisu TrafficPeaks.pl lub prenumerując newslettery akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.

Dane osobowe

Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Traffic Peaks Sp. z o.o. ul. Balicka 12A/B4, 30-149 Kraków, [email protected].

Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód.

Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą.

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczenia usługi. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 6 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Odbiorcami danych mogą być uprawnione organy publiczne oraz podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora współpracujące w ramach outsourcingu (obsługa kadrowo-płacowa, hosting danych), a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz przewoźnikom.

Mailing marketingowy oraz newslettery

Użytkownik, który zarejestruje się w serwisie trafficpeaks.pl lub zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych przez serwis trafficpeaks.pl drogą elektroniczną (art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych Klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne. Każda taka wiadomość zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego w serwisie trafficpeaks.pl konta.

Polityka w serwisach społecznościowych

Podczas realizacji kampanii reklamowych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube i innych, zastrzegamy sobie możliwość przekazywania zaszyfrowanych informacji o użytkownikach naszej witryny do danego serwisu społecznościowego. Mogą to być, między innymi, ID reklamy, dane urządzenia, ID pliku Cookie, adres e-mail. Dotyczy to jedynie użytkowników, którzy spełniają określone warunki, takie jak np. miejsce zamieszkania, grupa wiekowa czy zainteresowania lub z dużym prawdopodobieństwem znajdują się w grupie docelowej określonego reklamodawcy.

Wybrany serwis społecznościowy odszyfrowuje otrzymane od nas dane (na nasze zlecenie lub za zgodą użytkownika) i wyświetla określonemu użytkownikowi o ile jest on członkiem serwisu, zamówioną przez nas reklamę w ramach współpracy z danym serwisem społecznościowym.

Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz serwis obowiązuje zawsze wersja dostępna na tej stronie.