Jak automatyzacja treści zwiększyła ruch o ponad 250%? Case study o programmatic SEO

Obecnie tradycyjne techniki SEO są zastępowane przez nowoczesne metody, z rosnącym wpływem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jedną z takich nowatorskich technik jest programmatic SEO – metoda, która przekształca sposób, w jaki firmy podchodzą do pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. W naszym najnowszym artykule prezentujemy case study firmy z sektora kurierskiego i zwrotów konsumenckich. Dla tego klienta wprowadziliśmy automatyzację generowania treści oraz wsparcie AI, co w ciągu kilku miesięcy zaowocowało znakomitymi rezultatami. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule poniżej!

O programmatic SEO

Programmatic SEO to nowoczesna metoda automatyzacji, która umożliwia tworzenie dużej liczby stron na podstawie danych z arkusza. Ta technika pozwala na masowe generowanie skierowanych i głęboko spersonalizowanych stron, eliminując konieczność ich ręcznego tworzenia. Jest to szczególnie cenne dla firm, które chcą szybko zwiększyć swoją obecność online. Programmatic SEO pozwala zaoszczędzić czas i zasoby przeznaczane na produkcję treści, jednocześnie zwiększając widoczność w wynikach wyszukiwania i potencjalnie podnosząc wskaźniki konwersji.

Dlaczego wybraliśmy programmatic SEO?

Podjęcie decyzji o zastosowaniu programmatic SEO nastąpiło po dokładnym audycie SEO oraz analizie rynku. Ustaliliśmy, że strona naszego klienta wymaga obszernej ilości wysokiej jakości treści, które odpowiadają na pytania związane z marką i kierują użytkowników do dedykowanych landingów, opisujących polityki zwrotów i wymian poszczególnych sklepów. Zdefiniowany przez nas cel udało się osiągnąć, co potwierdzają wyniki, które uzyskaliśmy w krótkim czasie.

Jakie narzędzia zastosowaliśmy i jakie przyniosły efekty?

W ramach naszego eksperymentu skorzystaliśmy z narzędzia Make, które, korzystając z danych zintegrowanych z arkusza kalkulacyjnego, wykorzystywało API OpenAI. Utworzyliśmy kompleksowy plik wsadowy, gdzie część treści była duplikowana, a nowe akapity generowane były za pomocą sztucznej inteligencji.

Od momentu zaimplementowania strategii programmatic SEO, stworzyliśmy około 2 tysiące tekstów. Te materiały zostały wykorzystane do utworzenia 2000 unikalnych stron typu landing page na stronie naszego klienta.

Wykorzystanie technik automatyzacji umożliwiło osiągnięcie skali produkcji treści, która byłaby niemożliwa do zrealizowania przy użyciu tradycyjnych, ręcznych metod. To przekłada się bezpośrednio na konkretne korzyści, takie jak wzrost ruchu organicznego, zwiększenie ilości słów kluczowych, które są widoczne w wynikach wyszukiwarek, oraz poprawa wskaźników konwersji.

Więcej o Make

Make — narzędzie, które pozwala użytkownikom na tworzenie scenariuszy działania bez konieczności znajomości programowania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu „drag and drop”, użytkownicy mogą integrować różnorodne aplikacje internetowe w jednym miejscu, tworząc między nimi złożone powiązania z możliwością dowolnej liczby kroków, które mogą być aktywowane od razu lub zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Platforma umożliwia korzystanie z tysięcy dostępnych aplikacji lub łączenie się z dowolnym publicznym API. W naszym przypadku, Make w połączeniu z API OpenAI, stało się kluczowym zestawem narzędzi umożliwiającym optymalizację i generację niezbędnych elementów dla specjalnie przygotowanego pliku wsadowego

Starannie opracowany scenariusz umożliwiał samodzielne przygotowanie treści na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego i zapisanie jej w odpowiednim formacie w systemie zarządzania treścią witryny. Dalsze działania ograniczały się wyłącznie do kontroli jakości tekstu oraz wprowadzania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

Rezultaty przeprowadzonych działań

Łączna liczba wyświetleń — dane z GSC
Wrzesień 2023 – miesiąc rozpoczęcia działań8 678
Marzec 2024 – po publikacji wszystkich landingów17 925
Procentowy wzrost liczby wyświetleń106%

Wykres z Google Search Console pokazuje wzrost liczby wyświetleń strony w ciągu ostatnich 16 miesięcy:

wzrost liczby wyświetleń strony w ciągu ostatnich 16 miesięcy
Łączna liczba kliknięć — dane z GSC
Wrzesień 2023 – miesiąc rozpoczęcia działań1 640
Marzec 2024 – po publikacji wszystkich landingów2 929
Procentowy wzrost liczby kliknięć78%

Wykres z Google Search Console pokazuje wzrost liczby kliknięć, jaki strona osiągnęła w ciągu ostatnich 16 miesięcy:

wzrost liczby kliknięć, jaki strona osiągnęła w ciągu ostatnich 16 miesięcy:
Ruch organiczny – miesięczna estymacja wg Ahrefs
Wrzesień 2023 – miesiąc rozpoczęcia działań35156
Marzec 2024 – po publikacji wszystkich landingów90606
Procentowy wzrost ruchu organicznego257%
Liczba słów kluczowych – Ahrefs
Wrzesień 202316955
Marzec 202437920
Procentowy wzrost liczby słów kluczowych223%

Warto również podkreślić, że osiągnęliśmy wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania dla fraz brandowych, które skutecznie przekładają się na konwersje.

Plany na przyszłość

Z uwagi na dodanie licznych podstron w krótkim okresie czasu, kluczowe okazało się skupienie na skuteczności indeksacji. Choć obecny poziom indeksacji jest już satysfakcjonujący, potrzebne są dalsze działania, aby zoptymalizować widoczność strony klienta w wynikach wyszukiwania. W związku z tym, naszym następnym krokiem będzie efektywne zarządzanie mapami witryny. Planujemy podzielić je w taki sposób, aby każda mapa mieściła się w limitach określonych przez wyszukiwarki, co zapewni bardziej efektywne przetwarzanie danych.

Wdrożenie Indexing API to kolejny krok, który może istotnie przyspieszyć proces indeksowania nowo utworzonych lub zaktualizowanych stron internetowych.

Warto dodać, że nasza strategia polega na wykorzystaniu artykułów na naszych stronach jako metodę na replikację treści podobnych do tych, które znajdują się na landing pages klienta. W sektorach, gdzie Google często prezentuje kilka linków z tej samej domeny w wynikach wyszukiwania, nasze podejście umożliwia osiągnięcie licznych wysoko pozycjonowanych wyników. Artykułom blogowym przypisuje się również znaczącą rolę w przyspieszeniu indeksacji innych stron, poprzez zwiększenie liczby linków wewnętrznych, co usprawnia proces przeglądania przez roboty wyszukiwarek i umożliwia im łatwiejsze dotarcie do innych landingów.

Strony takie jak serwis klienta oraz artykuły na naszych platformach, których liczba przekroczyła już 1200, mogą ostatecznie zagwarantować nawet cztery do pięciu pozycji na czołowych miejscach w wynikach wyszukiwania. To właśnie jest naszym celem.

Wnioski

EfektyProcentowy wzrost
Liczba wyświetleń106%
Liczba kliknięć78%
Ruch organiczny257%
Liczba słów kluczowych223%


Uważamy nasz eksperyment z wykorzystaniem programmatic SEO za bardzo udany, a uzyskane wyniki przekroczyły nasze oczekiwania. Automatyzacja generowania treści za pomocą narzędzi takich jak MAKE i OpenAI umożliwiła nam szybkie zaprojektowanie i wdrożenie ponad 2 tysięcy stron landingowych. Działania te nie tylko zwiększyły ruch organiczny o ponad 250%, ale także rozszerzyły zakres słów kluczowych o ponad 220%.

Niniejsze case study pokazuje, że inwestowanie w zaawansowane technologie SEO może dostarczyć znaczne korzyści, zapewniając firmom konkurencyjną przewagę w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologie i automatyzację. W miarę ewolucji SEO, kluczowe staje się dostosowywanie do nowych metod i narzędzi, które oferują skalowalność, efektywność oraz przede wszystkim – szybkie i tanie rezultaty. Jeśli poszukujesz agencji SEO otwartej na innowacyjne rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z nami!